Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Μάθημα 'Μεθοδολογία έρευνας'

Μάθημα: Μεθοδολογία έρευνας

Το μάθημα αποτελείται από πέντε σεμινάρια και από τρεις ημέρες πρακτικής εκπαίδευσης σε Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σεμινάρια

Βασικές αρχές Στατιστικής

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και μεθόδους της Στατιστικής, όπως εφαρμόζεται στις ιατρικές επιστήμες, ενώ θα δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους σε υπολογιστές.

Μεθοδολογία της έρευνας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις επιστήμες υγείας, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιδημιολογική έρευνα και τις κλινικές μελέτες. Θα εκπαιδευτούν επίσης στις διαδικασίες παρουσίασης και αξιολόγησης των ερευνητικών δεδομένων.

Τεχνολογία τροφίμων. Eπιδράσεις σε μεταβολικές παραμέτρους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τροποποιημένους υδατάνθρακες και την ανάπτυξη τροφίμων με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Η τρέχουσα έρευνα στον σακχαρώδη διαβήτη

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την τρέχουσα έρευνα στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη και τις νεότερες εξελίξεις σε θέματα αιχμής.

Οικονομικά της Υγείας: παχυσαρκία, διαβήτης και επιπλοκές

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τις δαπάνες υγείας που σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία.

Πρακτική Εκπαίδευση

Πρακτική εκπαίδευση στα ερευνητικά εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός της παρακολούθησης των εργαστηρίων είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με εργαστηριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη βασική έρευνα και με πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κλινική έρευνα. Επιπλέον, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την πραγματοποίηση έρευνας με πειραματόζωα.

  • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
  • Εκπαίδευση στο Διαβητολογικό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας

 

Μάθημα: 'Μεθοδολογία έρευνας'