Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία»

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι η συχνότερη μεταβολική νόσος σε παγκόσμια κλίμακα και σήμερα η συχνότητά της είναι της τάξης του 6-8% στον ενήλικο πληθυσμό. Το υπερβάλλον σωματικό βάρος αποτελεί ένα διεθνές πρόβλημα δημόσιας υγείας με ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 20% των ενηλίκων να πάσχει από παχυσαρκία. Τόσο ο Σακχαρώδης Διαβήτης όσο και η Παχυσαρκία δεν καλύπτονται επαρκώς από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Ιατρικές Σχολές. Ως απάντηση στην παγκόσμια επιδημία του διαβήτη και της παχυσαρκίας, πολλά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ανέπτυξαν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο την αποτελεσματική σύγχρονη αντιμετώπιση και πρόληψη των παθήσεων αυτών.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο ευρύ και αναπτυσσόμενο αντικείμενο του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας, καθώς και η προαγωγή της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα  συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις, που δεν παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας μας, καθώς και πρακτική εμπειρία στην κλινική προσέγγιση του θέματος. Ειδικότερα, προσφέρει εξειδίκευση σε νέους επιστήμονες στους παθογενετικούς μηχανισμούς, στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση και στη βασική και κλινική έρευνα του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του, καθώς και της παχυσαρκίας.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχουν 150 εξειδικευμένοι εισηγητές-εκπαιδευτές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό που έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση με το αντικείμενο το οποίο διδάσκουν. Τους ευχαριστούμε και για τον ενθουσιασμό και για την αποδοχή τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, για το σημαντικό τους έργο στην προετοιμασία του Προγράμματος.

Ευελπιστούμε ότι οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από τους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» θα είναι σημαντικές και θα τους βοηθήσουν τόσο στην έρευνα όσο και στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ


Νικόλαος Τεντολούρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών