Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Διπλωματική εργασία

Μάθημα: Διπλωματική εργασία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα εμβαθύνει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένο πεδίο σχετικό με τον σακχαρώδη διαβήτη ή την παχυσαρκία.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία (ερευνητική εργασία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ή μετα-ανάλυση) σε θέμα που άπτεται του ευρύτερου πεδίου του σακχαρώδους διαβήτη ή της παχυσαρκίας.

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας