Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Μάθημα 'Μεταβολισμός'

Μάθημα: Μεταβολισμός

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τις βασικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών. Η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της γλυκόλυσης, της γλυκονεογένεσης, της γλυκογονόλυσης, της γλυκογονογένεσης, της σύνθεσης και του καταβολισμού των πρωτεϊνών, καθώς και της βιοσύνθεσης και μεταβολισμού των λιπών αποτελούν τα θεμέλια για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που οδηγούν στον σακχαρώδη διαβήτη και τα συναφή μεταβολικά νοσήματα.

Μάθημα: 'Μεταβολισμός'