Αρχική σελίδα » Πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με:

1) τη Γενική περιγραφή του προγράμματος σπουδών

 • συνοπτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών
 • αντικείμενο – σκοπός
 • χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών
 • αριθμός εισακτέων
 • επιλεξιμότητα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
 • αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
 • κόστος παρακολούθησης (δίδακτρα)
 • παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από μη εγγεγραμμένους επιστήμονες (παρατηρητές)

2) τις Πληροφορίες για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

 • διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου
 • διαδικασία απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών
 • πρόγραμμα μαθημάτων
 • ωράριο, αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων και διδακτικό υλικό
 • υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών
 • αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών
 • εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
 • παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
 • δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών
 • δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για αριστούχους απόφοιτους
 • παροχές – οικονομική στήριξη
 • υποτροφίες
 • αριθμός μητρώου, ακαδημαϊκή ταυτότητα και ηλεκτρονική διεύθυνση

3) το Ανθρώπινο Δυναμικό

 • διευθυντής του ΠΜΣ
 • συντονιστική επιτροπή
 • οργανωτική υποστήριξη
 • γραμματειακή υποστήριξη

4) και τους Διδάσκοντες του ΠΜΣ

 • αλφαβητικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού