Αρχική σελίδα » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η-Τάξη θα βρίσκονται διαθέσιμες οι παρουσιάσεις των μαθημάτων και σεμιναρίων. Η πρόσβαση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα είναι δυνατή μέσω εισόδου στην πλατφόρμα με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για τη διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παραπέπονται στις οδηγίες εδώ (παράγραφος «Αριθμός Μητρώου, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Ηλεκτρονική Διεύθυνση»), καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.