Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».

Το ΠΜΣ συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις, που δεν παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας μας, καθώς και πρακτική εμπειρία στην κλινική προσέγγιση του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας. Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε σαν απάντηση στην παγκόσμια επιδημία των δύο μεταβολικών νοσημάτων, με στόχο την άρτια εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την αποτελεσματική και σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την 27η Μαΐου 2024 μέχρι την 19η Ιουλίου 2024

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε ευκρινή μορφή pdf στο e-mail: mscdiabetesandobesity[at]med.uoa[dot]gr


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης

Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,

Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ «Λαϊκό» 

Συνημμένα αρχεία: