Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις

Το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις, που
δεν παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας μας, καθώς και πρακτική εμπειρία στην κλινική
προσέγγιση του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας. Το Πρόγραμμα
αναπτύχθηκε σαν απάντηση στην παγκόσμια επιδημία των δύο μεταβολικών
νοσημάτων, με στόχο την άρτια εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την
αποτελεσματική και σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του
Προγράμματος:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. 
Πόντου 104, Γουδή 11527, Αθήνα
Τηλ.: 210-7470089
e-mail: mscdiabetesandobesity@med.uoa.gr
dmo.med.uoa.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Παθολογίας Ν. Τεντολούρης 
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ «Λαϊκό» Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία

Συνημμένα αρχεία: